Po - Pá
8:00 - 21:00
+420 251 614 378
Běhounkova 2530
Praha 5 - Nové Butovice

Cestování se psy, kočkami a fretkami

Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003

Základní pojmy:

1. Identifikace zvířeteJsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.


2. Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen "pas") Je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.


3. Očkování proti vzteklině Zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO). Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:

21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,

nebo
ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.


4. Sérologické vyšetření na vzteklinu K tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.

Sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině. Toto vyšetření musí být provedeno ve schválené laboratoři.
Při cestování z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu je vyšetření vyžadováno u psů a koček. Při zpětném návratu a dovozu zvířat na území České republiky ze třetích zemí, které nejsou na seznamu vyjmenovaných 3. zemí, je vyšetření vyžadováno u psů, koček a fretek.
Zvíře musí být mikročipem označeno před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na vyšetření hladiny protilátek.


5. Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům Členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.


Ošetření proti echinokokóze (odčervení)


Ošetření proti klíšťatům


6. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich územíNěkteré členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.

Požadavky pro cestování se zvířetem:

I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty
II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států
III. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí
Seznam vyjmenovaných třetích zemí

Cestování se zvířaty podléhajícími úmluvě CITES: Některá zvířata, rostliny a výrobky z nich podléhají úmluvě CITES, popřípadě nařízením EU. Bližší informace týkající se jejich ochrany při dovozu, vývozu a obchodování s nimi najdete v sekci CITES na internetových stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz)