Encephalitozoon cuniculi

Častá příčina naklánění hlavy u králíků

1. Co je E.cuniculi a kde se v organizmu nachází?

E. Cuniculi je mikroskopický, jednobuněčný organizmus zvaný protozoon, který se nejčastěji nalézá v ledvinách a v mozku. Plíce, srdce a játra mohou být rovněž napadeny. Infekční spóry se vylučují močí po dobu asi 3 měsíců od prvotního nakažení.

2. Jak dochází k nakažení ?

K přenosu infekce dochází pozřením močí kontaminovaného krmiva, nebo kontaminované vody. K přenosu může dojít i přes placentu na plody během březosti. Dále se infekce sporadicky může šířit i inhalační cestou vdechnutím spor. Ve vnějším prostředí jsou spory značně odolné, jak proti extrémnímu chladu, tak i teplu a při průměrných teplotách a v suchém prostředí vydrží několik týdnů až měsíců. Běžné dezinfekční prostředky je ale spolehlivě ničí.

3. Jaké jsou klinické příznaky infekce E.cuniculi?

Příznaky závisí na orgánu, který je napadený. Při infekci může dojít k vytvoření cyst v mozku což vyvolává některé, nebo i všechny následující příznaky:

Encephalitozoonoza u králíka· Naklonění hlavy

· Nystagmus (rychlé, opakující se pohyby očí)

· Porucha rovnováhy

· Křeče

U části králíků se klinické příznaky nemusí projevit vůbec a onemocnění probíhá skrytě. V těchto případech se postižený králík stane „bacilonosičem“ a může přenášet nákazu na další králíky.

Klinické příznaky se u něj mohou, ale nemusejí objevit až později a to nejčastěji v souvislosti s nějakým jiným, sekundárním onemocněním - po stresu, nebo v důsledku imunosuprese.

4. Jak se onemocnění diagnostikuje?

Klinické příznaky (naklánění hlavy) jsou nejčastějším kritériem pro stanovení diagnózy. Z jiných příčin nefyziologického (nepřirozeného) držení hlavy a neurologického onemocnění se musí vyloučit: trauma hlavy a páteře, vrozené abnormality, abscesy, infekce středního ucha, listerióza, toxoplasmóza nebo otrava olovem.

K potvrzení diagnózy je vhodné vyšetření krve. Přítomnost infekce v organizmu králíka se projeví vysokou, nebo stoupající hladinou protilátek v krvi. Stoupající hladina protilátek se zjistí pouze pomocí opakovaných vyšetření krve. Protilátky v krvi mladých králíků (do 4 týdnů stáří) můžou pocházet od matky. U mladých králíků nakažených po tomto věku se hladina protilátek v krvi postupně zvyšuje a dosahuje vrcholu ve 14 týdnech života.

5. Jak se onemocnění léčí?

Infekce se léčí fenbendazolem, který parazity sice zabíjí, ale likvidací parazitů se klinické příznaky- naklonění hlavy nezlepší. Aby se tento stav alespoň částečně upravil, je nutné ještě podávat i léky protizánětlivé. Sekundární onemocnění se léčí pomocí antibiotik.

6. Jak se dá nakažení zabránit/předcházet ?

Kotce se musí denně důkladně čistit a dezinfikovat. Všechna nová zvířata by se měla držet v karanténě asi 6 – 12 týdnů, nebo do doby, než jsou sérologicky na E. cuniculi vyšetřena.

Misky se musí umístit na vyvýšeném místo, aby se zabránilo kontaminaci potravy a vody.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz